متفاوتیم

تو داری فرار میکنی.

تو از چیزی که هستی و وجودته فراری‌ای!

تو هیچ وقت نمیخاستی خودتو بکشی.تو میخای چیزی که درونته رو بکشی!

چرا؟

مگه تو به اندازه ی کافی خوب نیستی؟

چی باعث شده دیگه نخای خودت باشی؟

به حرفم اعتماد کن تو بی نظیری.

شاید دلت بخواد مثل بقیه باشی شایدم میترسی ازین که متفاوت نباشی!

ولی هرکدوم که هست بدون هیچ آدمی مثل بقیه نیست.

همه، همه متفاوتن.

اگه فقط آدما درک میکردن که همه متفاوتن و نیاز نیست طوری که اون میخواد باشن نصف مشکلات حل میشد.

اگه میفهمیدن نباید همدیگرو به خاطر چیزی که بقیه دست خودشون نیست سرزنش کنن خیلی چیز ها خوب میشد.(بماند که امروز تو کلاس زبان یه دختر هشتمی فقط واسه ی اینکه فردا اون امتحان عربی داره و من نگارش که_از نظر اون_راحت تره موهامو کشیدم و_به نظر خودش که شوخی بود_منو پرت کرد زمین)

ما متفاوتیم. اگه شما متفاوت رو متفاوت بنویسین به من ربطی نداره که دلم میخواد مطفاوط بنویسم.

فقط درک کنین که ما با هم فرق داریم. طفاوط داریم.

نباید به بقیه گیر بدیم و تو ک^و^ن زندگی هم باشیم.

اگه تو دلت بخواد کل روز گیم بزنی نباید اهمیت بدی که من میخوام کل روزی کتاب بخونم و انیمه و کیدراما ببینم.

آدم ها متفاوت آفریده شدند.

گرایش ها، سلیقه ها، جنسیت ها، اعتقاد ها، نظر ها، نوع پوشش، دین،نژاد،رنگ پوست،...همه چیز متفاوته.

باور کن تو به تنهایی عالی هستی و بدون وقتی تو اینو میخونی میگی من عالیم، وقتی کسی که به نظرت زشته اینو میخونه میگه من عالیم؛ مسفهمی چی میگم نه؟

هرکسی به نحو منحصربه فرد خودش عالیه.