ما واقعی هستیم!!!

دیدین بعضی وقتا یه آدمهایی رو از دور میشناسین، نمی تونین تصور کنین که اونا واقعی هستن یا نه؟ بعد وقتی از نزدیک میبینینشون حس خوبی بهتون میدن و میفهمین اونها واقعی تر از صدا و عکس هستن و موجودیتشون رو بیشتر حس میکنین. این مدل دیدارها به من یکی خیلی حس خوبی میده و باعث میشه بعد از دیدار برای هرکاری بیشتر اعتماد کنم. وقتی شما هم گروه مپ رو از نزدیک ببینین این حس دو طرفه میشه.

مپ فقط سرویس نیست!!!

افراد زیادی پشت مپ هست که اون رو مثل یک موجود زنده کرده ان و بهش روح بخشیدن :) ما دوست داریم از نزدیک همدیگرو ملاقات کنیم و حرفهایی که همیشه از طریق تلفن یا پیام های پشتیبانی بینمون رد و بدل شده رو رودر رو به هم بزنیم. آقا جان ختم کلام اینکه ما خوشحال میشمیم ببینیمتون . پیش ما بیایین.