زندگی در سال ۲۰۲۵: مبتکران

مبتکران جذابترین موقعیت های شغلی را در جامعه از آن خود می کنند و اغلب در جایگاه‌هایی مانند مالکان کسب و کار ، کارآفرینان، سرمایه گذاران، نوآوران، مدیران، رهبران، کارشناسان دانش و اطلاعات، هنرپیشگان و کارگران خلاق، متخصصان ماهر، و سیاستمداران و دولتمردان بلندپایه دیده می شوند. اینها تنها گروهی در جامعه شبکه ای هستند که تقاضای بالایی برای آنها در بازار کار وجود دارند،‌ هرچند اغلب به پروژه ها و کارهای متعلق به خود می پردازند. در واقع این افراد عمدتا به صورت فردی کار می کنند اما به شبکه های پر قدرت اجتماعی تعلق دارند و  می توانند در زمان لازم اثر گذاری خود را داشته باشند.

مبتکران می توانند از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی برخوردار باشند. آنها همچنین این توانایی را دارند که از سرمایه فرهنگی و اجتماعی خود برای حصول سرمایه اقتصادی هزینه کنند. این دسته بیشترین سرمایه های دیجیتال را نیز در اختیار دارند. این بدان معناست که این افراد فهم قابل قبولی نسبت به تغییرات تکنولوژی دارند و می توانند به خوبی از آن برای تقویت سرمایه های دیگر خود استفاده می کنند.

مبتکران، بر اساس سرانه، قوی ترین طبقه مصرف کننده در جامعه شبکه ای هستند و به رغم اقلیتشان ، رهبران  فکری جامعه در مصرف هستند.

این طبقه سرمایه اجتماعی و فرهنگی خود برای دست یابی به کالا،‌ خدمات و تجربه مصرف لذت بخش هزینه می کند و در نهایت بخش زیادی از سرمایه اقتصادی خود را صرف مصرف کالا و خدمات می کند. بسیاری از برند های تجاری حاضرند خدمات و محصولات خود را به رایگان در اختیار این افراد قراردهند تا از این طریق بتوانند به دسته ای دیگر از مبتکران در جامعه شبکه ای دسترسی پیدا کنند.

ویژگی های مبتکران

دارای سرمایه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی هستند.

به شبکه افراد پر نفوذ تعلق دارند.

به دنبال تجربیات فوق العاده و ویژه هستند.

به سلامت و تندرستی خود اهمیت می دهند.

نگرانی هایی در مورد مسائل و بحران های جهانی دارند.