ساختارها و پویایی های شبکه های کسب و کار رسانه ای


ساختار شبکه‌ای جهانی

امروزه، رسانه‌ها در ساختار شبکه‌ای جهانی از شرکت‌های متنوّع و چندملّیتی در مناطق مختلف جهان، در حال توسعه هستند. برخی دانشمندان پیامدهای تمرکز مالکیت و رسانه‌ای بودن شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. امّا نکته اینجاست که هم‌زمان با فرآیندهای جهانی شدن، گسترش دیجیتال‌سازی و شبکه‌ها، و تمایز فرهنگی رسانه‌ها، اشکال جدیدی از سازمان‌ها تشکیل شده‌اند که در زمینۀ فرآیندهای کسب و کار رسانه‌ای و چندملّیتی فعّالیت می‌کنند. شبکۀ جهانی سازمان‌های رسانه‌ای، یک نهاد گسترده و پیچیده است که از فعّالان بی‌شماری تشکیل شده است.

در این مقاله به بررسی نقش بزرگ‌ترین شرکت‌های چندرسانه‌ای جهان با منابع رسانه‌ای متنوّع از جمله تایم‌وارنر، دیزنی، برتلزمان، ویاکام، NBC و بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی جهان از جمله گوگل، مایکروسافت، یاهو و اپل در شبکۀ جهانی رسانه‌ای پرداخته شده است.

سفارشی‌سازی محتوا

تمامی این شرکت‌ها ریشه در غرب دارند. با اینکه بیشتر سازمان‌های رسانه‌ای به صورت منطقه‌ای یا محلّی فعّالیت دارند، به طور جدّی واردکنندۀ محصولات و فرمت‌های خارجی هستند و سازمان‌های بزرگ رسانه‌ای فراملّی نیز به دنبال شرکای محلّی برای ارائۀ محتوای سفارشی به مخاطبان می‌گردند. به عبارت دیگر، سرمایه و تولید جهانی شده است امّا محتوای رسانه‌ای برای ارائه به فرهنگ‌های محلّی با تنوّع مخاطب بالا، سفارشی‌سازی شده است و به طور کلّی، از میان روش‌های معمول در صنایع، جهانی شدن و تنوّع‌گرایی رایج و در حال فراگیری است.

سرمایه ی جهانی و هویتِ محلّی

در حقیقت، دو فرآیند در هم تنیده شده‌اند؛ تنها شبکه‌های جهانی می‌توانند به منابع تولیدی رسانه‌های جهانی استناد کنند امّا سهم بازار هر یک به توانایی برای تعیین محتوا و ارتباط با کانال‌های توزیع ملّی و محلّی بستگی دارد. سرمایه، جهانی و هویت، محلّی است. بنابراین، جهانی شدن و تنوّع‌گرایی اساس مستحکم و مشترک شکل‌گیری شبکۀ جهانی کسب و کارهای رسانه‌ای است که استحکام آن‌ها توسّط تعدادی شرکت‌های رسانه‌ای چندملّیتی تأمین می‌شود. این فرآیند با معرّفی بازارهای رسانه‌ای جدید پیچیده شده و با تسهیل مقرّرات، پلت‌فرم‌های جدیدی را توسعه می‌دهد و موجب دیجیتالی شدن اطّلاعات، همگرایی اینترنت، رسانه و شبکه‌های ارتباط از راه دور و مخابراتی می‌شود.


مطالعه ادامه گزارش در:

https://www.pajouha.com/shop/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/