کتاب و کتابخوانی در ایران

فرآیندهای کلی در حوزه کتاب

از هنگام شکل  گیری یک ایده برای انتشار یک کتاب(در ذهن نویسنده و یا سفارش دهنده)، تا زمان بیرون آمدن کتاب از چاپ و آماده شدن برای توزیع، مراحلی باید طی شوند که مجموعه ی آنها را «فرآیند تولید کتاب » می نامیم. این فرآیند، خود قابل تقسیم به دو بخش کلّی است: یکی نگارش کتاب توسّط مؤلّف یا پدیدآور و دیگری نشر کتاب توسّط مؤسسه ی انتشاراتی.

این گزارش در فصل نخست خود به توضیح این دو مرحله از فرایند کتاب و کتاب خوانی پرداخته است . در بخشی از این فصل در مورد عقد قرارداد میان پدیدآورنده و ناشر آمده است:

مدل اوّل این است که نویسنده کتاب را می نویسد، ناشر برای انتشار آن سرمایه گذاری می کند و درصدی از قیمت پشت جلد کتاب را، یا به صورت نقدی و یا در شکل تعدادی کتاب به نویسنده تحویل می دهد. این درصد، برای مؤلفان و مترجمان تازه کار از ۴ یا ۵ درصد شروع می شود و برای نویسندگان و مترجمان حرفه ای بین ۹ تا ۱۴ درصد است و در مواردی نادر -بسته به نوبت چاپ و اعتبار نویسنده- تا ۲۰ درصد نیز می رسد. به این مدل از قرارداد، «قرارداد درصدی » می گویند.

آمارهای حوزه کتاب

در فصل دوم از این گزارش به آمارهایی از حوزه کتاب اشاره شده است. در بخشی از این فصل آمده است : «طبق آمار سایت خانه ی کتاب، تا سال ۱۳۸۹ ، ۳۷۱۵ کتابفروشی در کشور ثبت شده که از این میزان ۲۵۰۰ کتابفروشی فعّال است. مطابق این آمار، ۹۴۰ کتابفروشی در تهران و ۲۷۷۵ کتابفروشی در شهرستانها بوده اند.»

تخمین گردش مالی حوز ه ی کتاب

گردش مالی بازار نشر کشور ما چندان شفّاف نیست. امّا برآورد کارشناسان حکایت از آن دارد که نهایتا باید چیزی در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال باشد. این رقم طبق آمار ارائه شده توسّط خبرگزاری کتاب ایران، در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. جالب اینجاست که گردش مالی ۱۰ روزه ی نمایشگاه کتاب تهران، در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود  و این یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کتاب به نمایشگاه کتاب تهران بسته است.

برای دریافت متن کامل این گزارش می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید:

https://www.pajouha.com/shop/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/