طرح صیانت و تحول در مطالبات اجتماعی

شریف زمانی، فعال سیاسی و مشاور رسانه ای در یادداشتی که در اختیار ملت بیدار آنلاین قرار داده است، نوشت: داستان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را کم و بیش همه شنیده و حداقل یکی دو مطلب درباره آن خوانده ایم، طرحی که به گفته طراحان آن قرار بود از حقوق کاربران در فضای مجازی حمایت کند، این نیز بماند که طراحان طرح صیانت در اقناعی افکار عمومی موفق نبوده اند.

طرح صیانت و تحول در مطالبات اجتماعی
طرح صیانت و تحول در مطالبات اجتماعی


روی سخن از جایی آغاز می شود که این طرح جنجالی در راستای در نظر گرفتن مطالبات مردم و منافع کسب و کارها با مدنظر قرار دادن آرا و نظرات تمام طیف ها و نخبگان برای بررسی بیشتر و اعلام نظر دقیق کارشناسی در تمامی ابعاد از کمیسیون مربوطه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

روایت ما از جایی آغاز می شود که به جهت درنظر گرفتن مطالبات مردم این اقدام صورت گرفته، این مطالبات شامل امضای کمپین های مختلف توسط مردم، برگزاری نسشت های تخصصی، ارسال مطالب علمی به نمایندگان و تماس گرفتن و پیامک دادن به مجلس و در نهایت فعالیت مستمر در فضای مجازی بود.

ما در اینجا دو کلید واژه ای داریم که با قراردادن آنها در کنار هم به نتایجی می رسیم، فضای مجازی به همراه مطالبات مردم که هر دو طی یک برآیند به یک کنش اجتماعی نه در کف خیابان بلکه در فضای مجازی می رسیم که در نتیجه آن شنیده شدن این مطالبه در یک نهاد حاکمیتی که با شعار مردمی سازی به آن پاسخ مثبت داد.

این مسیر فضای مجازی و مطالبات مردمی شاید امروز تنها یک کودک یکساله باشد اما در بلند مدت و در یک بازه زمانی چند ساله با گسترش فضای مجازی روی دیگری از کنش های سیاسی و اجتماعی از کف خیابان به فضای مجازی است.

نوع واکنش حاکمیت به کنش عقلانی، منطقی و به دور از احساس در اعتراض به طرح صیانت در فضای مجازی می تواند نقطه شروع و تجربه مثبت و فتح بابی در تعاملات مردم و مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره با نهاد بالادستی باشد.

/ پایان یادداشت / شریف زمانی / طرح صیانت و تحول در مطالبات اجتماعی