- کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال سیاسی و مشاور رسانه ای | مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری تحلیلی ملت بیدار آنلاین | https://melatebidaronline.ir