ارزش خانه‌های خالی ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است!

طبق سرشماري سال 1395 حدود 2.6 ميليون واحد مسکوني خالي در ايران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ايران طبق آخرين آمار از معاملات کشور در تابستان 1399 به ميزان 105 مترمربع بوده است. 
ميانگين قيمت مسکن کشور در همان مقطع نيز متري هفت ميليون و 172 هزار تومان بود که از طرف وزارت راه‌وشهرسازي اعلام شد. يعني ارزش هر واحد مسکوني در کشور به طور ميانگين 753 ميليون و 60 هزار تومان است و اگر همين رقم را ملاکي براي قيمت خانه‌هاي خالي قرار دهيم ارزش تقريبي 2.6 ميليون واحد خالي به عدد افسانه‌اي 1957 تريليون و 956 ميليارد تومان مي‌رسد! 
البته واضح است که اين ارقام از تابستان گذشته تاکنون نيز افزايش يافته است./ايسنا

واحد معماری و شهر سازی

موسسه مصاف ایرانیان