ماموریت Zumud

ماموریت زمد این هست که به آدم ها کمک کنه رشد بکنند.

چشم انداز:

هیچ آدمی در دنیا به دلیل پیشینه مالی از فرصت تحصیلی باز نمونه.


سوال: آیا این به فرار مغزها کمک نمیکنه؟ این ویدئو رو از معاونت علمی ریاست جمهوری رو ببینید.

کلا در طراحی سیستم با حذف barrier to entry و barrier to exit به رشد اون سیستم در بلند مدت منجر می‌شود.