هک های بهره وری - Productivity hacks

۱- حذف تمام اپ های سوشال از روی موبایل - این ایده مسخره که کنترل اش میکنم رو بزاریم کنار. این ابزارها جوری طراحی شدن که شما رو معتاد به خودشون بکنند و پشتش مغز هزاران مهندس و قدرت پردازشی میلیون ها سرور هست.

۲- بستن تمام نوتیف های موبایل تون

۳- چک کردن ایمیل و پیام رسان ها توی آخر روز. اگر پیامی نیازمند اینه که شما کاری بکنی به ToDo اضافه میشه

۴- صبح که پا میشید موبایل رو دست نگیرید و هی چک اش نکنید.

۵- استفاده از سیکل مشارطه (برنامه ریزی)، مراقبه (عمل به برنامه) و محاسبه برای هر روز.‌(Building a feedback loop, so you become more productive every day)

۶-