پول‌مون رو بدیم به فاند منیجر یا میمون؟

پول‌مون رو بدیم به فاند منیجر یا میمون؟
همه‌ی ما می‌دونیم که پول ارزش زمانی داره، برای همین ترجیح می‌دیم که پو...