الفبای حمایت از سوگ

الف،ب،پ حمایت از سوگ برای کودکان:

آگاهی،بازتاب و پرسش ، چهارچوبی کلی برای ایجاد رابطه ای با معنا و حمایت کننده با کودکان و بزرگسالان سوگوار می باشد.


آگاهی

با استفاده از تجربیات شخصی خود از سوگ و چگونگی تاثیر آن بر انتظارات شما، آگاهی خود را پرورش دهید. همچنین می توانید از روز ها و تحولات مشخص در زندگی کسی که از آن حمایت می کنید آگاهی پیدا کنید.

مادر روزانا گفت که امروز تولد عمه ی روزانا هست و نمی داند اون چه احساسی خواهد داشت


بازتاب

بازتاب و انعکاس دادن به حرف هایی که کودکان می زنند یا کارهایی که می کنند پاسخی مناسب هست که به آنها کمک می کند که بهتر متوجه احساسات و افکارشان بشوند.


امروز خیلی ناراحتی چون تولد عمه است و تو دلت براش تنگ شده.حالا همزمان که داری راجب به کیک تولد سال گذشته صحبت می کنی، بالا و پایین می پریپرسش

بعد از اینکه صحبت ها و رفتار آنها را باز تاب دادید با استفاده از آگاهی می توانید تصمیم بگیرید که می خواهید از کودک پرسش کنید یا نه.اینکه از او سوالی بپرسید که بتواند از طریق آن بخش های بیشتری از خاطراتش را به اشتراک بگذار مفید و کارآمد هست.

ناراحتی را توی کدوم قسمت از بدنت حس می کنی؟تو چه طعم کیک دوست داری؟عمه چطور؟منبع:

https://www.dougy.org/