اهمیت محتوای متنی و برندسازی صادراتی

وقتی محصولی رو می خواهیم صادرات کنیم، یک جنبۀ پراهمیتش، بسته‌بندی هست.

جنبۀ پراهمیت بسته‌بندی، محتوایی هست که این بسته‌بندی به ذهن مشتری ارائه می‌شه؛ هم متن و هم تصویر. حتی تصویر هم مفهوم(کلماتی) رو در ذهن مشتری(مصرف‌کننده) زنده می‌کنه.

برندسازی صادراتی نقش پراهمیتی در مارکتینگ محصول دارد.
برندسازی صادراتی نقش پراهمیتی در مارکتینگ محصول دارد.

آیا تولیدکنندگان عزیز کشور در بحث فروش محصولات، به مقولۀ صادرات توجه دارند؟

آیا محتوای متنی رو جدی می‌گیرند تا بتونند برندسازی اصولی برای محصولات تولیدی خودشون داشته باشند؟