نمک سبز، بدون توقف

نمک سبز، بدون توقف
یکی از بازی‌های دوران کودکی‌ام، پیدا کردن پوست جیرجیرکهایی بود که روی...