گوگل ترندز، گاوصندوق، INSTEX !!


گوگل ترندز
گوگل ترندز

چند روز پیش دوستی لینکی برایم فرستاد از محصولی به قیمت 60 میلیون تومان. اولین چیزی که به ذهنم رسید:

1- من که خودم یه آدم آنلاینم 60 میلیون تومن پول رو عمرا آنلاین پرداخت نمی‌کنم.

2- حالا این چی هست؟

و خب طبیعتا بعد از دومین فکر روی لینک کلیک کردم. محصول چه بود؟ گاوصندوق. این همه پول! برای گاوصندوق؟ مگر دارایی‌های یک نفر چقدر می‌تواند ارزش داشته باشد که 60 میلیون تومان بدهد برای گاوصندوق، آن هم فقط یکی!.

اما کم کم موضوع جذاب‌تر شد.

نکته‌ای که برایم در وهله اول خیلی جالب بود به سلیقه بازار بر می گشت. گاوصندوق دکوراتیو. یعنی نیازی که بازار از گاوصندوق انتظار دارد دیگر تنها به تامین امنیت در برابر سرقت ختم نمی نمی شود. خواستم دوری بزنم و در باب موضوع کمی تعمق و همزمان تفریح کنم.

این بود که سری به گوگل ترندز زدم.

نمودار خیلی برایم جالب بود. یک پیک خیلی خیلی خیلی شدید در جستجوی عبارت گاوصندوق در دی ماه 1384. عدم امنیت. احتمالا آن روزها و تب و تاب و ترس از اتفاقات غیر منتظره باعث چنین تغییر و افزایش علاقه به چنین محصولی شده بود.

بعد از افتی به همان شدت، عبارت گاوصندوق خیلی آرام آرام شروع به ترند شدن می‌کند. بله. قطعا یکی از دلایل آن استفاده بیش تر مردم از اینترنت است. اما وقتی یکی دوسال گذشته را میبینید، کمکان آن رشد و بلکه با شیب بیشتر در حال رخ دادن است. قطعا دلیل آن را نمی توان استفاده در افزایش استفاده از اینترنت دانست.

Spitaman
Spitaman

به نظرم آمد شاید، البته به صورت شهودی باید بگویم قطعا، همه ما در حال «احساس خطر کردن» هستیم. طبیعی هم هست. همه به هزار و یک دلیل که بگذریم، درآمد ریالی‌شان را به دلار تبدیل می‌کنند. کجا چندرغاز دلار را نگهداری کنند؟

بله، گاوصندوق. حالا برخی دکوراتیو، یک عده دیجیتال یک عده هم هر چی گرانتر بهتر!.

پیشنهاد می کنم به این وبسایت سری بزنید. نظرتان درباره قیمت گاوصندوق و ویژگی‌هایش کلی تغییر خواهد کرد.

شما چه طور فکر می کنید؟

برایم جالب است که بدانم.