حقوق جدید بازنشستگان امروز ابلاغ می‌شود؟

امروز سایت جمهوری متنی را منتشر کرد که قابل تامل بود. استفاده از کلمه نگاه بدبینانه‌تر بازنشستگان به دولت! این روزها درگیری زیادی بین بازنشستگان و دولت بخاطر سختی امور معمول زندگی و عدم توانایی گرداندن زندگی خود با این حقوق و مزایایی که هم اکنون دریافت می‌کنند، بوجود آماده است. اما شاید حقوق جدید بازنشستگان بتواند کمی این موضوع را آرام کند.

سایت جمهوری نوشت: سخنان رئیس‌جمهور رئیسی درباره ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان و توصیه‌های او به مسئولین دولتی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر به نفع آنان و ابلاغ و اجرای سریع این تصمیمات، حرکت پسندیده‌ایست که اگر با پشتوانه عملی همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنین نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولین دولتی بدبینانه‌تر خواهد کرد.

امروز چهارشنبه آخرین مهلتی است که رییس جمهور مهلت قانونی برای اعلام میزان افزایش حقوق بازنشستگان دارد و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را همین امروز دریافت نمایند. در غیر اینصورت این بدبینی بیشتر می‌شود و شاید قضیه پیچیده‌تر ازین‌ها هم بشود.