داستان لواندوفسکی و بارسا شروع شد! خرید بزرگ برای بارسلونا

داستان لواندوفسکی و بارسا شروع شد! خرید بزرگ برای بارسلونا
پس از کش و قوس‌های بسیار فراوان بالاخره بایرن‌مونیخ حاظر شد لواندوفسکی...