استارتاپ بودن یا نبودن، مسئله این است؟

نمایشگاه الکامپ، سالن الکام استارز، آذر 1395 - عکاس: سعید جعفری
نمایشگاه الکامپ، سالن الکام استارز، آذر 1395 - عکاس: سعید جعفری

این روزها هرکسی که کسب و کاری راه می‌اندازد، می‌گوید استارتاپ راه انداختم؛ هرکسی که به دنبال سرمایه است، می‌گوید استارتاپ دارم؛ هرکسی که می‌خواهد افرادی را دور خود جمع کند، می‌گوید بیایید استارتاپ بزنیم. هرکسی که شرکتی داشته است، می‌گوید استارتاپ بوده‌ام و حتی هستم!

مسئله اینجاست که اصلاً استارتاپ بودن خوب است یا بد؟ بهتر است استارتاپ باشیم یا نباشیم؟

شاید بزرگ‌ترین دلیل این توجه ویژه به کلمه «استارتاپ»، جو کاذبی است که این دو سه ساله راه افتاده است و حمایت‌های بیجایی که از استارتاپ ها شده است. شاید برخی فکر می‌کنند اگر بگویند استارتاپ هستیم، از امتیازهای بیشتری برخوردار می‌شوند؛ البته باید گفت متأسفانه بله، گویا همین که بگویی استارتاپ هستیم، امتیازهایی هم می‌توانی بگیری.

نکته اینجاست که هدف چیست؟ هدف این است که چند صباحی بر سر زبان‌ها باشیم یا بتوانیم چند صد میلیون تومان سرمایه بگیریم و به باد دهیم؟ یا اینکه کسب و کاری راه‌اندازی کنیم که بتواند سال‌های سال دوام بیاورد و همواره رو به رشد باشد؟

اگر به دنبال مورد اول هستید، می‌توانید بگویید استارتاپ هستیم؛ چرا که خیلی‌ها نمی‌دانند اصلاً استارتاپ بودن به چه معناست و شما هم می‌توانید بگویید استارتاپ هستیم؛ خواه باشید، خواه نباشید؛ اما اگر هدف این است که واقعاً کسب و کاری راه‌اندازی کنید که بتواند سریع رشد کند، روی پای خود بایستد و متکی به جو یا پول سرمایه‌گذار نباشد، تفاوتی ندارد اسمتان را استارتاپ بگذارید یا نه.

اصلاً مسئله این نیست؛ مسئله این نیست که شما را چگونه صدا کنند.

مسئله این است که شما چگونه به مشتریان خود خدمت یا محصول ارائه می‌دهید و چگونه مشکل آن‌ها را حل می‌کنید و کمکشان می‌کنید تا زندگی بهتری داشته باشند.

مسئله این است که چگونه رشد می‌کنید و چطور می‌توانید در پستی و بلندی‌ها دوام بیاورید و زمین‌گیر نشوید.

مسئله این است که چطور درآمد کسب می‌کنید و چطور هزینه می‌کنید.

مسئله این است که چطور مشتریانتان به شما وفادار می‌شوند و مدت‌ها در کنار شما می‌مانند و کمکتان می‌کنند بزرگ و بزرگ‌تر شوید.

مسئله این است که چطور تیم تشکیل می‌دهید و چه فرهنگ سازمانی بر تیم شما جاری خواهد بود.

مسئله این است که تیم شما چطور در کنار هم، همدل و با انگیزه فعالیت می‌کنند و چقدر چشم‌اندازتان را درک کرده‌اند و به هدفتان ایمان دارند.

اگر این‌ها مسئله شما باشد، مهم نیست اسمتان استارتاپ باشد و اصلاً مدل کسب و کارتان استارتاپی باشد یا نه. استارتاپ هایی بوده‌اند که هم مدل درآمدی استارتاپی داشته‌اند و هم تیم استارتاپی و هم سرمایه‌گذاری میلیاردی ولی در نهایت پس از دو سه سال فعالیت، به زمین خورده‌اند و دیگر توان بلند شدن ندارند. از طرفی، تیم‌هایی بوده‌اند که نه مدل درآمدی استارتاپی داشته‌اند و نه بسیاری از ویژگی‌های استارتاپ ها را ولی مسئله آن‌ها لغت استارتاپ نبوده است و کم کم توانسته‌اند مسیر درستی را پیش بگیرند و استارتاپ‌گونه رشد کنند.

نگران این نباشید که کسی به شما می‌گوید استارتاپ یا نه، نگران این باشید که نتوانید کسب و کارتان را زنده نگه دارید، رشد دهید و به بلوغ برسانید.