بی شعوری برخی مدیران استارتاپی

شاید این موضوعی که دارم می نویسم کمی توهین آمیز باشه ولی باور کنید که هست

دیدم که میگما ! :))‌

استارتاپ ها جدیدا در فضاهای اشتراکی کار خودشونو گسترش میدهند و باید بدونیم که اداب و رسوم هرجا رو مدیران استارتاپی باید داشته باشند.

نون رسون هم از این قاعده مستثنی نیست و باید همه قوانین و مو به مو اجرا کند تا خللی تو کار بقیه استارتاپ ها پیش نیاد

در میز کناری ما یک استارتاپ هست که مدیرش رو رنگ صندلیش حساسه ظاهرا :)) و یکی از بچه های تیمش امد سمت من و گفت میشه من این صندلی که رنگ تیم ماست و برداریم ؟!

منم نگاهی کردم گفتم چرا نمیشه بردارید...

مدیر استارتاپی از اون ور میز گفت نمی خواد خیلی توضیح بدی ....

منم همین جا لازم دیدم که این موضوع و مطرح کنیم ما استارتاپ ها به کمک هم نیاز داریم و این برخورد درست نیست مدیر بی شعور میز بغلی

ادم نباید توهین کنه

ممنون که خوندید :))