مرحله بوت استرپ و نقش آن در فرآیند رشد استارتاپ ها

نقش مرحله بوت استرپ در استارتاپ ها
نقش مرحله بوت استرپ در استارتاپ ها

استارتاپ یک فعالیتی است که براساس فناوری های جدید و با کمترین هزینه شکل می گیرد . بوت استرپ در هر استارتاپ مرحله ای است که بنیان گذاران یک استارتاپ باید بدون دریافت هیچ سرمایه ای رشد کسب و کار خود را شروع کنند .

مرحله بوت استرپ در واقع سخت ترین روزهایی است که یک تیم استارتاپی باید بگذراند . چرا که هنوز درآمدی برای تیم ایجاد نشده است و از طرفی بیشترین هزینه ها نیز مربوط به چنین مرحله ای می شود .

بوت استرپ (Bootstrap) فاز خودگردانی یک استارتاپ می باشد که راه اندازان آن استارتاپ بدون هیچ کمکی از سرمایه گذاران بایستی روی پای خود بایستند . این مرحله گامی است که باید بنیان گذاران استارتاپ به دنبال جذب مشتری و معرفی فعالیت های خود باشند . همچنین آنها بایستی به دنبال جذب سرمایه گذاران جدّی برای خود باشند .

در این مرحله استارتاپ ها باید هزینه های خود را به حداقل برسانند . حفظ انگیزه تیم در این مرحله از نکات قابل توجهی است که می تواند حیات یا ممات یک استارتاپ را در آینده رقم بزند .

فاز بوت استرپ فاز مذاکرات حساس است . مذاکراتی که بایستی با کمال حوصله و دقت صورت پذیرند . جذب مشتری ، سرمایه گذار و بازار فروش از اهمیت بسیاری برخوردار است . استارتاپ ها نباید از جواب منفی دلسرد شوند . باید توجه داشت که خیلی از ایده های ناب در روزهای اوّل سخت و غیرقابل اجرا بنظر می رسند . سعی کنید ایده های خود را با فرصت های قابل اجرا جایگزین کنید . تغییر همیشه می تواند به عنوان یک گام اساسی برای حرکت به سوی رشد محسوب شود . این ترفند (تغغیرات هدفمند) می تواند اعتماد به نفس را به یک استارتاپ بازگرداند .

فاز بوت استرپ فاز تمرکز(Focus) بر روی موضوعات اصلی و کلیدی می باشد . این تمرکز می تواند برآیند انرژی نیروهای سازمان را به سوی هدف اصلی سوق دهد . و در پایان باید اشاره کنیم استارتاپی موفق خواهد بود که فاز بوت استرپ را به درستی و به صورت کامل طی کند . بوت استرپ باعث پوست اندازی استارتاپ و فرم گیری درست و اصولی آن خواهد شد .

نویسنده : مسعود معاونی