چه کسانی می توانند از مربی و مشاور شغلی بهره ببرند؟

افرادی که تازه دانش آموخته شده اند و در ابتدای مسیر شغلی خود هستند
اکثر افراد به دلیل نداشتن مشاور و مربی شغلی سال های اول کاری خود را با سعی و خطا سپری می کنند و معمولا هم بهای زیادی از نظر وقت و انرژی برای آن می پردازند. یک مشاور و مربی، فرد را همراهی می کند تا چشم انداز کاری خود را مطابق ارزش های خود به درستی ترسیم کند و در مسیر آن گام بردارد.
جویندگان کار یا کسانی که به دنبال تغییر شغلشان هستند
حقوق کم، محیط کار نامناسب، عدم فرصت یادگیری و پیشرفت شغلی از جمله دلایلی هستند که ممکن است فرد را به فکر یک کار جدید بیندازد. کمبود اعتماد به نفس، ناآشنایی با بازار کار، ترس از دست دادن کار و یا اعتقاد به اینکه آسمان همه جا همین رنگ است از جمله دلایلی است که وی را از حرکت باز می دارد. یک مشاور و مربی شغلی او را همراهی می کند تا مراحل گذار از شغل فعلی به شغل مطلوب خود را قدم به قدم طی کند.
کسانی که به دنبال تغییر مسیر شغلی خود هستند
بسیاری از افراد به دلیل رشته تحصیلی یا مسیر زندگی یا اجبار یا هر دلیل دیگر کاری را انجام می دهند که هیچ علاقه ای به آن ندارند ولی علاقه و استعداد خود را در کار دیگری می دانند که خیلی وقتها ربطی هم به مدرک تحصیلی یا سابقه کاریشان ندارد. تغییر مسیر شغلی تغییر بزرگی است که نیازمند تصمیم، اراده قوی و پشتکار و تداوم است. مشاور و مربی شغلی، بهترین همراه فرد در این مسیر پر فراز و نشیب ولی لذت بخش است.
کسانی که در شغل فعلی خود به دنبال رشد و پیشرفت هستند
پس از اینکه فرد شغل مورد نظر خود را پیدا می کند کار وی تازه شروع می شود. اگر در مسیر رشد و پیشرفت حرکت نکند پس از مدتی علاقه اش به آن شغل کمتر می شود و یا با خطر از دست دادنش مواجه می شود. مشاور و مربی شغلی با وی همراه می شود تا با کسب مهارت های مورد نیاز، گامهای رشد را یکی پس از دیگری با اعتماد به نفس بردارد و از جایی که هست به جایی که می خواهد برسد.