یک نفر میتواند انگیزه ۱۰ نفر را بگیرد!

انگیزه خود را فراموش نکنید! انگیزه کارآفرینی داشته باشید؟
انگیزه خود را فراموش نکنید! انگیزه کارآفرینی داشته باشید؟

یکی از سخت ترین شغل ها کارآفرینی است پس باید مواظب افرادی که به تیم تان وارد می شوند بشوید که چه کسانی به تیم تان می آیند و می روند و چه می گویند گاهی وقت ها حرف یک نفر میتواند انگیزه ۱۰ نفر را بگیرد. کارآفرینی خود سخت است و شما آن را برای خود سخت تر نکنید. در این مسیر ممکن است به چالش ها و مشکلات بسیاری بر بخورید و اینجا است شروع زمزمه ها گاهی ابعاد یک کار را میتوان اینقدر بزرگ کرد که دیگر آن اشتیاق به باد برود. کل کار شما در کارآفرینی شوق و انگیزه تمام نشدنی به سوی هدف است و همیشه راهی برای رسیدن به آن است، پس اجازه ندهید با یک حرف نامربوط شوق و انگیزه اتان را از شما بگیرند شما ارزش آفرین خواهید شد این ها چیز هایی است که شما باید باور داشته باشید. از کسانی که فقط موانع را می بینند دوری کنید ، امیدوارم شما جز این دست از آدم ها نباشید.

ادامه دهید مطمئن باشید موفق خواهید شد باور داشته باشید به همه ‌چیز به کارتان و با حرف ها نشکنید از آدم های منفی دوری کنید از انسان هایی که کارشان تفرقه و کسانی که ساز جدایی سر می دهند دوری کنید.


دیو آرل از Chefmade معتقد است :

"شروع کسب و کارهای جدید دشوار است چون شما مجبور هستید کارهای زیادی را با تعداد اندکی افراد انجام دهید. برای یک تیم کوچک غرق شدن در کار و تلاش فراوان آسان است.لازمه این کار شور و اشتیاق عظیمی است که یک کسب و کار را هدایت میکند و آن را از زمین بلند می کند ، به همین دلیل حتی وجود مقدار اندکی انگیزه ضروری است.
موسسان باید با شور و عشق کارشان را شروع کنند و این اشتیاق را در میان تیم خود تزریق کنند.اگرچه فکر میکنم همیشه انگیزه به یک دلیل کاهش می یابد: یکدلی و احترام.اگر شما به شکلی موثر به اعضای تیمتان ثابت کنید که میزان اهمیت و دشواری شغلشان را درک می کنید آنها نیز عشق و غرور را در مشارکت خود خواهند یافت."


دل نگرانی ها را کنار گذارید و صاف بایستید چون ممکن است در آینده در مسیر زندگی و موفقیت با شرایطی روبه رو‌ شوید که گویی انگار یک کامیون از روبه رو میخواهد به شما بزند ولی مطمئن باشید اگر صاف بایستید و بسویش حرکت کنید راهش را کج میکند چون راننده ترسو تر از آن است که بخواهد به شما بزند البته جدا از آن دیه سنگینی هم دارد 😀 ولی از شوخی بگذریم این‌ یک تمرین زور آزمایی است که‌ باید باور داشته باشید و هیچ‌موانع و مشکلی شما را فراری ندهد.

فقط فقط به هدفتان ایمان داشته باشید و قبل از آن به خودتان ایمان داشته باشید!


کوین داوم از inc می نویسد

"شناسایی انگیزه یا دلیل واضحی برای انجام کاری به خصوص، در متعهد ماندن به قول هایی که می دهید اهمیت زیادی دارد. آگاهی از پیامدهای به پایان رساندن و یا ناتمام گذاشتن آن کار نیز به حفظ این تعهد کمک می کند.او در نهایت توصیه می کند حتماً طرحی یک صفحه ای، کامل و مهلت دار برای رسیدن به اهداف مورد نظر داشته باشید."