7 استارت‌آپ عجیب و غریب، بخش پایانی

7 استارت‌آپ عجیب و غریب، بخش پایانی
Spud PicklesSpud Pickles یک شرکت توسعه برنامه کاربردی در یوتا است. ای...