اهمیت مارکتینگ پلن ( برنامه بازاریابی ) برای یک کسب و کار!

هنوز خیلی از صاحبان کسب و کار ما چه قدیمی های بازار و چه افرادی که جدیدا می خواهند وارد این حوزه شوند و یک کسب و کار راه بیاندازند حتی اسم برنامه بازاریابی یا Marketing Plan را ممکن است نشنیده باشند!

متاسفانه هنوز بازار کسب و کار ما سنتی محور بوده و صاحبان کسب و کار به داشتن یک طرح توجیهی اکتفا می کنند.

اما اصلا مارکتینگ پلن چیست؟

مارکتینگ پلن نقشه راه شما برای ورود به کسب و کار از زاویه دید فروش محصولات شماست نه تولید آن !

طرح توجیهی برای شما بیان می کند با چقدر سرمایه می توان یک کالا را با چه مقدار سود تولید کرد و آیا این تولید توجیه اقتصادی برایتان دارد یا خیر.

اما یک مارکتینگ پلن به شما خواهد گفت:

  • بازار کالای انتخابی شما چیست و کجاست؟
  • رقبای شما چه کسانی هستند؟
  • تهدید ها و فرصت ها در این بازار کدامند؟
  • کالای شما باید چگونه باشد؟
  • مزیت رقابتی شما چه خواهد بود؟
  • پیش نیاز های شما برای ورود به بازار کدامند؟
  • منطقه انتخابی و میزان پوشش و برنامه رشد رقابت محصول شما چیست؟
  • قیمت محصول شما و آفرها و اهداف شما چگونه باید باشد!؟
  • نقشه رشد شما در بازار به چه نحو خواهد بود؟
  • و ...

همانطور که می بینید یک مارکتینگ پلن مشخص خواهد کرد چه کالایی با چه مشخصاتی برای پوشش چه نیازی و با چه قیمتی باید تولید گردد و به چه روش هایی و در چه حوزه هایی و از طریق چه کانال هایی به دست مشتریان برسد و چگونه این مشتریان روز به روز بیشتر شوند.

با داشتن اینچنین برنامه ای صاحبان کسب و کار با چشمانی باز وارد بازار کسب و کار شده و مطمئنا می توانند بهتر از افرادی که فاقد این برنامه بودنه اند عمل کرده و به نتایج بهتری برسند.

و یک اما ی بزرگ!

مارکتینگ پلن ها اکنون انواع مختلفی دارند و بسته به نیاز مشتری و نوع کالای وی باید تنظیم گردند. مطمئنا مارکتینگ پلن های دانشگاهی که فقط منطبق بر تئوری بوده و نه اجرا گره گشای صاحبان کسب و کار نخواهد بود. فردی که قرار است برای کسب و کار شما مارکتینگ پلن طراحی کند حداقل به 30 روز زمان و همچنین تحقیقات بازار گسترده و آنالیز دقیق برنامه و محصولات رقبای شما نیاز خواهد داشت و نگارش آن کار هرکسی نیست.