تعهد و تعلق سازمانی ( گامی برای پیشرفت )

تعهد حالتي رواني است كه بيانگر نوعي تمايل ، نياز و الزام جهت ارائه خدمت در يك سازمان است. معمولا كارمندان داراي تعهد سازماني بالا نسبت به كساني كه تعهد كمتري دارند، عملكرد بهتري دارند. هر سازمان نياز به اعضايي دارد كه وابستگي اش با سازمان بيشتر از قرارداد مبادله اي رسمي باشد. به عبارت ديگر، سازمان ها به افرادي نياز دارند كه به نفع سازمان فراتر از وظايف مقرر عمل كنند و اين امر به ويژه در مشاغل حساس از اهميت به سزايي برخوردار است .

شما باید سازمان و یا شرکتی که در ان استخدام شده اید را از خودتان بدانید و همه تلاش خود را برای انجام بهتر امور سپرده شده به خود به کار گیرید . در کنار این تلاش خالصانه در صورتی که آموزش های مستمر و مطالعه منابع مرتبط هم صورت گیرد شما به یک مهره درخشنده در آن سازمان یا شرکت تبدیل خواهید شد. مسلما ابتدای شروع یک کار در سازمان و یا شرکت در شرایط سخت صورت خواهد گرفت که این شرایط شامل حجم کاری ، حقوق و دستمزد و ... خواهد بود اما زمانی که سختی ابتدایی را با تعهد و وفاداری و رشد مستمر خود طی کنید پاداش این دوران سخت را با تبدیل شده به یک ستاره با تجربه و ماهر دریافت خواهید کرد.