تناسب میزان تولید محصول و مقدار فروش آن

اگر شما یک کارآفرین هستید این نکته طلایی را هیچگاه نباید از یاد ببرید: ابتدا در پی بازار فروش محصول خود باشید و سپس اقدام به تولید نمائید. البته این نکته نیاز به واکاوی و شرح دارد. نگاه سنتی به کارآفرینی فقط در پی توجیه و سودآوری یک کار و کسب و سپس اقدام به تولید آن بود و از آنجایی که بازار هنوز اشباع از تولید کنندگان و تولیدات گوناگون نبود و به اصطلاح هنوز کشش داشت، کارآفرین و صاحب کسب و کار جدید با مشکلات جدی رو به رو نمی شد اما در زمان حال و با تغییرات گسترده در بازار و دسترسی بسیار راحت هر نوع کالا از هر جای ایران برای مصرف کننده در هر نقطه می توان گفت بازار رقابت به شدت متراکم خواهد بود لذا ایجاد بازار و تولید به تناسب آن نکته بسیار با اهمیتی برای کارآفرینان جدید می باشد. اما تناسب تولید و فروش به چه معناست؟

شما باید همواره باید مقداری بیش از میزانی که کالای تولیدی شما در یک بازه زمانی مشخص به فروش می رسد تولید و دپوی کالایی در انبار خود داشته باشید. اینکه این میزان چه مقدار است، کالا به کالا و به تناسب بازار موجود و همچنین سیاست های بازاریابی انتخابی صاحب کسب و کار متفاوت است اما به بیان ساده همواره باید به اندازه ای تولید کنید که نه کالای به اصطلاح روی دست شما بماند و در انبار شما رسوب کند که خود باعث وقفه در چرخه تولید کالای شما خواهد شد و نه به میزانی که فروش بیشتر از کالای تولیدی شما باشد و در دراز مدت تاخیر ایجاد شده در تحویل سفارشات مشتریان باعث به وجود آمدن نارضایتی در آن ها و ریزش مشتریان شما باشد. به اصطلاح فنی تر شما باید برای خود یک نقطه سفارش مشخص کنید که هرگاه موجودی کالای تولیدی شما در انبارتان به آن میزان مشخص شده رسید اقدامات و سیاست های تولیدی خود را تنظیم نمائید که می تواند سرعت در تولید کالا و یا افزایش روزهای تولیدی کارتان باشد.