اول زندگی، بعد تولید محتوا

انسان‌های بزرگ همیشه قبل از حرف زدن عمل می‌کنند و سپس با توجه به عملکرد خویش حرف می‌زنند.
کفسیوس

یکی از مشکلات عمدۀ افراد در تولید محتوا، پیدا کردن ایده و -از آن مهم‌تر-‌ یافتن ایده‌های بکری است که بی‌نظیر یا حداقل کم‌نظیر باشند.

گرۀ این کار با رفتن به دل زندگی و تجربه کردن گشوده می‌شود. بی‌توجهی به تجربۀ زیسته حلقۀ مفقودۀ محتوای وب و شبکه‌های اجتماعی ماست.

نمی‌توان فقط از اینترنت گرفت و به خورد اینترنت داد.

حرف تازه از دل تجربۀ تازه بیرون می‌آید.

بنابراین مطلوب است فکر کردن به سوالات زیر:

آیا ساختن تجربه‌های عملی تازه در اولویت ما هست؟

آیا ایده‌ها و افکار و سوالاتمان را در معرض آرا و افکار گوناگون قرار می‌دهیم؟

چقدر با زندگی عمومی و خصوصی جامعۀ هدفمان آشنا هستیم؟ (در این رابطه شاید مطالعه کتاب ریزداده‌ها از مارتین لیندستروم مفید باشد.)

در هفته چند بار با آد‌م‌های تازه و ناآشنا وارد گفت‌وگو می‌شویم؟

در هفته چند برای پیاده‌روی‌های طولانی در محله‌های ناآشنا وقت می‌گذاریم؟

در ماه چند بار به نمایشگاه‌ها و موزه‌ها و رویدادهای عمومی و تخصصی می‌رویم؟