اگر گوگل ساخت ایران بود

نمی دونم از شوخی یا جدی ویرگول تو قسمت بیشتر بخوانید من را به این صفحه فرستاد: اگر گوگل ساخت ایران بود. شاید چون مطلب من با عنوان «اگر موتور جستجوی بهتر از گوگل را ساختیم چی میشه؟» خیلی بی ارتباط با آن نبود

Iran ready to work with Google
Iran ready to work with Google


با خوندنش، خیلی تعجب کردم از اینکه می بینم خودتحقیری یک نفر را جمعی تایید کرده اند. ولی چیزی که بر من مسلم است اینکه جهل و نادانی دلیل اصلی خودتحقیری هایی از این دست است.

جالبه که در ابتدای لیستش این عبارت را گذاشته:

اگر گوگل دست ایرانیان بود، از آخر اولین موتور جستجو دنیا بودیم ! کی به کیه شاید دومین …. شاید سومین …شاید…

حالا ایشون که نگاهشون سیاه بود، بگذارید با نگاه خاکستری اون را نگاه کنیم.

  • تو ایران وقتی یک کاری را درست انجام می دهند تازه بقیه فیلشون یاد هندستون می کنه و همه به این فکر می افتند که اونها هم می تونند اون کار را انجام بدهند و اینطوریه که هرکی دو روز تو گوگل( با فرزض اینکه ساخت ایران بود) کار میکرد اسبش را زین می کرد که بره خودش یک گوگل راه بیندازه تا چشم به هم می زدی 10 تا گوگل دیگه هم سر برمیاورد و کاربر بدبخت نمی دونست کدومش اصلیه (متاسفانه تو ایران از این نظر شرکتها امنیت لازم را ندارند و برند مشابه ساختن جرم نسیت!)
  • تو ایران وقتی یک کار خوب جواب داد و موفق شد دو حالت را می توان انتظار داشت، یا میرند سراغ کار بعدی و کار اول را تو همون نقطه ای که هست نگه میدارند یا اینکه فکر می کنند باید از سر و شکل کار بزنند چون زیادی موفق شده.
  • یک چیزی شبیه داستان موشکی ایران می شد که زمین و زمان ازش تمجید می کنند، حتی دشمنان مان اما تو خود ایران اون را کپی از محصول چینی و این حرفها می دونند. ایرانیان هنوز جنگ روانی دشمن را با شعار «پوشک ـ موشک» را فراموش نکرده اند.
  • ایرانیها دنبال موتور جستجوی یاهو که آمریکایی است می رفتند و نتیجه این میشد که یاهو از گوگل بهتر می شد.

منتظر ظهور (𝓞𝔍𝓞).