دل‌نوشته‌هایی برای فرزند آینده‌ام

#فرزندم، گویاترین هشتگ برای این مقاله است! اینجا محلی برای نوشتن دل‌نوشته‌ها و نصایح من، برای فرزند آینده‌ام است...! نصایح و دل‌نوشته‌ها من به مرور زمان به انتهای همین مقاله اضافه خواهد شد.

 • بخشش از جنس دادن است و نه پس گرفتن؛ مطمئن باش وقتی می‌بخشی حرفی که قبلا زده‌ای را پس نگرفته‌ای.
 • مرگ پایان همه چیز نیست، پایان توست...
 • تا می‌توانی گذشت کن ولی نه به قیمت آرامش خودت
 • به جای الگو، برنامه داشته باش.
 • در همۀ امور انسان‌ها چیزی به اسم ظرفیت هست که نمی‌تونی میزانش رو کم و زیاد کنی! حدش رو بدان و پا رو فراتر از آن نگذار... مرسی اه!
 • هرگز نگو چیزی برای از دست دادن ندارم، همیشه چیزی برای از دست دادن هست.
 • پیدایش عشق دست تو نیست، ولی زوالش چرا
 • عشق را طلب نکن، عطا کن.
 • زود تصمیم نگیر.
 • مهاجرت تمام نمی‌شود، فقط از دوستی به دوست دیگر منتقل می‌شود.
 • دروغ گفتن ساده است، اما یادت باشد اولین کسی که یک دروغ خوب را باور می‌کند خودت هستی...
 • یادت باشه که هیچکس و هیچ‌چیز در زندگی یک مرد مهم‌تر از قرمه‌سبزی زنش و مادرش نیست!
 • وقتی به یک بانوی زیبا رسیدی سلام کن... این یک قانون ِ کلی است! تو سلام کن بعدا می‌فهمی علتش رو...
 • حرص مال دنیا رو نخور.
 • هیچ وقت با کسانی که از نظر تفکری باهات همسان نیستن، همکار نشو مخصوصا اگر اونا قدرت مانورشون بیشتره!
 • هرکار بدی که مادر/پدرت انجام دادن رو تو برعکسشو انجام بده؛ بلکه مثه ما نشی.
 • یادت باشه خدا پیر نمی‌شه.
 • ﺍگه ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ، ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ.
 • ﺍﮔه ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﺭﻭش ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻔﺮوشش.
 • بدون شرط دوست بدار، تا بتوانی بی‌مرز عشق بورزی. پ.ن: رابطه و عشقی که با شرط و شروط باشه رو بذار کنار!!
 • اگه روزی شعری برای درخت‌ها سرودی «آب» و «نوازش» رو فراموش نکن، درختان همواره تشنه‌ان و تنها.
 • وقتی اونقدر تنها شده باشی که هیچ راه نجاتی نداشته باشی، تازه یاد می‌گیری که چطور با لبخند زدن گریه کنی!
 • چایی رو تو خفا هُرت بکش و تو جمع میل کن.
 • برای استارتاپ زدن، غرور نداشته باش؛ غرور بیچارت می‌کنه.
 • موقع رانندگی کردن گاز الکی نده، به چُخ می‌ری..
 • قهرمان قصۀ خودت باش.