معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم ابتدایی

معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم ابتدایی
معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم ابتدایی

دو کس، رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند:

دو نفر رنج و زحمت بیهوده‌ای کشیدند و تلاش بی‌ فایده کردند.

یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

یکی آن کسی که مال و ثروت ذخیره کرد و از آن استفاده نکرد و دیگری کسی که علم و دانش یاد گرفت ولی به آن عمل نکرد.

علم، چندان که بیشتر خوانی *** چون عمل در تو نیست، نادانی

هر قدر هم علم و دانش زیاد یاد بگیری اگر به آن عمل نکنی نادان هستی.

نه محقق بود و نه دانشمند *** چارپایی، بر او کتابی چند

عالم بی عمل نه محقق است و نه دانشمند بلکه مانند حیوانی است که چند کتاب بر او بار کرده‌اند.

آن تهی مغز را چه علم و خبر *** که بر او هیزم است یا دفتر؟

آن نادان و کم خرد نمی‌داند که آنچه که حمل می‌کند هیزم است یا کتاب.کسب علم و دانش بسیار مهم است ولی آنچه مهم‌تر است، عمل کردن به دانسته‌ها است وگرنه هیچ فایده‌ای ندارد. عالم واقعی کسی است که از آموخته‌هایش استفاده کند. همانطور که از قدیم گفته‌اند: عالم بی‌عمل به چه ماند؟‌ به زنبور بی‌عسل.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب