معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم ابتدایی

معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم ابتدایی
معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم ابتدایی

این همه خلق را که شما ببینید، بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است. آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس‌داری باید کردن.

این همه آدم‌هایی که می‌بینید، همه این‌ها آفریننده‌ای دارند که آن‌ها را آفریده است و به همه آن‌ها نعمت‌های زیادی بخشیده است. شایسته است که خداوند را ستایش کنیم و نسبت به نعمت‌های او شکرگزار باشیم.

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی، گمراهی است.

اندیشیدن و فکر کردن در کار خدا و آفریده‌هایش، به دل روشنی می‌دهد و بی‌توجهی به آن و فکرنکردن به آن باعث گمراهی و نادانی انسان می‌شود.

باد بهاری وزید از طرف مرغزار *** باز به گردون رسید، ناله هر مرغ زار

باد بهاری از سمت چمنزار وزید و دوباره آواز سوزناک پرندگان به آسمان بلند شد.

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع *** ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله زار

بلند شو و قدردان فصل بهار و آواز پرندگان و بوی خوش گل‌ها در دشت لاله باش.

هر گل و برگی که هست، یاد خدا می‌کند *** بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

گل‌ها و برگ‌ها در حال ستایش خداوند هستند. بلبل و قمری در آواز خود چه می‌خوانند؟ یاد و ستایش خداوند.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار *** هر ورقش دفتری‌ست، معرفت کردگار

از نظر انسان خردمند و دانا هر برگ درخت مانند دفتری است که بزرگی خداوند را به ما میشناساند.

معنی لغات درس معرفت کردگار:

غفلت: فراموشی و کوتاهی کردن

مرغزار: چمنزار

ربیع: بهار

در نثر و شعری که خواندیم، ابوعلی بلعمی و سعدی به زیبایی نعمت‌های بسیار خداوند را یادآور شدند. ما باید شکرگزار نعمت‌های بیکران خداوند باشیم، همانطور که درختان و پرندگان و دیگر مخلوقات خدا را ستایش می‌کنند.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب