معنی شعر بال در بال پرستو‌ها فارسی پنجم ابتدایی ❤️

معنی شعر بال در بال پرستو‌ها فارسی پنجم ابتدایی ❤️
معنی شعر بال در بال پرستو‌ها فارسی پنجم ابتدایی ❤️


بال در بال پرستو‌های خوب *** می‌رسد آخر، سوار سبز پوش

سرانجام سوار سبزپوش همراه با پرستو‌های خوب می‌رسد

جامه‌ای از عطر نرگس‌ها به تن *** شالی از پروانه‌ها بر روی دوش

با لباسی از بوی خوش نرگس‌ها و شالی از پروانه‌ها بر دوش

پیش پای او به رسم پیشواز *** ابر با رنگین کمان، پل می‌زند

به رسم پیشواز و استقبال، رنگین کمان بر سر راه او پل زیبایی ایجاد می‌کند

باغبان هم، باغبان نو بهار ** بر سر هر شاخه‌ای گل می‌زند

باغبان نوبهار (خداوند) بر سر هر شاخه‌ای گل می‌رویاند

تا می‌آید، پرده‌ها از خانه‌ها *** باز توی کوچه‌ها سر می‌کشند

تا سوار سبزپوش می‌آید، دوباره پرده‌های خانه‌ها به کوچه سر می‌کشند.

مرغ‌های خسته و پر بسته هم *** از میان پرده‌ها پر می‌کشند

مرغ‌های خسته و پر بسته و اسیر هم از بین پرده‌ها آزاد می‌شوند و پرواز می‌کنند.

در فضای باغ‌ها پر می‌شود *** باز هم فواره‌ی گنجشک‌ها

باز هم باغ‌ها پر از گنجشک می‌شوند

هر کجا سرگرم صحبت می‌شوند *** شاخه‌ها درباره‌ی گنجشک‌ها

در هر جایی شاخه‌ها درباره‌ گنجشک‌ها حرف می‌زنند. (گنجشک‌ها بر سر شاخه‌ها می‌نشینند. )

باز می‌پیچد میان خانه‌ها *** بوی اسفند و گلاب و بوی عود

باز در میان خانه‌های بوی اسفند و گلاب و عود می‌پیچد

می‌رسد فصل بهاری جاودان *** فصلی از عطر و گل و شعر و سرود

بهاری همیشگی از راه می‌رسد که پر از گل و بوی خوش و شعر و سرود است.

بال در بال پرستو‌ها، شعری از بیوک ملکی، یکی از شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان، است.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب