معنی شعر درس اسوه نیکو فارسی هفتم

معنی شعر درس اسوه نیکو فارسی هفتم
معنی شعر درس اسوه نیکو فارسی هفتم


ماه فرو ماند از جمال محمد (ص) *** سرو نباشد به اعتدال محمد

ماه هم از زیبایی پیامبر (ص) حیران و متعجب می‌ماند. سرو هم قامت متناسب پیامبر را ندارد.

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی *** آمده مجموع در ظلال محمد

حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی همه در پناه و زیر سایه پیامبر اکرم هستند.

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی *** عشق محمد بس است و آل محمد

سعدی اگر می‌خواهی عاشق و دلداده باشی، عشق پیامبر و خاندان پاک او برایت کافی است.

معنی لغات شعر اسوه نیکو:

جمال: زیبایی

اعتدال: تعادل

ظلال: ‌‌سایه

آل: خاندان


می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب