معنی شعر درس زندگی حسابی فارسی هفتم

معنی شعر درس زندگی حسابی فارسی هفتم
معنی شعر درس زندگی حسابی فارسی هفتم


به جان زنده‌دلان، سعدیا، که ملک وجود *** نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری

ای سعدی، قسم به جان انسان‌های پاک دل، این دنیا ارزش آن را ندارد که کسی را از خود ناراحت کنی و کسی را برنجانی


می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب