معنی شعر درس چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی هفتم

معنی شعر درس چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی هفتم
معنی شعر درس چرا زبان فارسی را دوست دارم فارسی هفتم


«گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر *** آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟»

اگر از تو دل بکنم و مهر و محبتی که به تو دارم را رها کنم، به جای تو چه کسی را دوست داشته باشم و به چه کسی دل ببندم؟


می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب