معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

معنی شعر رستگاری فارسی هفتم
معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

رستگاری

تو را دانش و دین رهاند درست *** در رستگاری ببایدت جست

قطعا علم و دین تو را نجات می‌دهد و تو باید راه رستگاری را جستجو کنی

چو خواهی که یابی ز هر بد رها *** سر اندر نیاری به دام بلا

اگر می‌خواهی که از تمام بدی‌ها نجات یابی و گرفتار بلا و آسیب نشوی

بوی در دو گیتی ز بد رستگار *** نکو کار گردی بر کردگار

در هر دو جهان از بدی‌ها نجات یابی و نزد خدا نیکوکار باشی

به گفتار پیغمبرت راه جوی *** دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی

راه سعادت را در کلام پیامبر جستجو کن و دل و جان خود را از آلودگی‌ها با کلام پیامبر پاک کن.

اگر چشم داری به دیگر سرای *** به نزد نبی و وصی گیر جای

اگر دوست داری به بهشت بروی، پیرو راه پیامبر و جانشینان او باش و به سخنان و گفتار آن‌ها عمل کن.

بر این زادم و هم بر این بگذرم *** چنان دان که خاک پی حیدرم

من این گونه دوست‌دار پیامبر به دنیا آمدم و به همین صورت زندگی‌ام را می‌گذرانم. بدان که من خاک پای علی هستم.

معنی لغات شعر رستگاری:

رهاند: نجات می‌دهد

رستگاری: نجات یافتگی و پیروزی

کردگار: آفریننده

نبی: پیامبر

وصی: جانشین

سرای: خانه و منزل

حیدر: شیر - لقب حضرت علی (ع)

شعر رستگاری که از شاهنامه فردوسی برگزیده شده است، راه رستگاری در دنیا و آخرت را به ما نشان می‌دهد. اگر می‌خواهیم خداوند از ما راضی باشد و در آخرت جایگاهی در بهشت داشته باشیم، باید پیرو راه پیامبر و جانشینان او باشیم و از آموزه‌های آن‌ها برای پیدا کردن راه راست بهره ببریم.


می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب