معنی شعر روان‌ خوانی تا غزل بعد فارسی یازدهم

معنی شعر روان‌ خوانی تا غزل بعد فارسی یازدهم
معنی شعر روان‌ خوانی تا غزل بعد فارسی یازدهم

آبی‌تر از آنیم که بی‌رنگ بمیریم *** از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم

سرزنده و شاداب‌تر از آن هستیم که در غم و غصه بمیریم و آنقدر ضعیف و ناتوان نیستیم که با ظلم شما شکسته شویم.

فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد *** در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم

ای روح دیوانه و سرکش، تا خواندن غزل بعد به ما فرصت بده؛ زیرا در مرام و مروت ما نیست که در ظلم و ستم، ضعیف و ناتوان‌شده بمیریم.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب