معنی شعر نیایش فارسی پنجم ابتدایی ❤️

معنی شعر نیایش فارسی پنجم ابتدایی ❤️
معنی شعر نیایش فارسی پنجم ابتدایی ❤️


این درختانند همچون خاکیان *** دست‌ها بر کرده‌اند از خاکدان

این درختان مانند انسان‌ها دست‌های خودر را از زمین بالا آورده‌اند

با زبان سبز و با دست دراز *** از ضمیر خاک، می‌گویند راز

با زبان گویا و با دستی بالا آمده با دست‌های دراز شده به سمت خدا، با خداوند راز و نیاز می‌کنند

این دو بیت از دفتر اول مثنوی معنوی برگزیده شده است. مولوی، شاعر بلندآوازه‌ فارسی‌زبان در این شعر به زیبایی شاخه‌های رو به آسمان درختان را به دست‌های در حال دعا تشبیه کرده است که با آفریدگار خود راز و نیاز می‌کنند.

می‌خوای آموزش همه درس‌های فارسی را داشته باشی؟

کتاب فارسی ششم ابتدایی گاج را از دیجی کالا بخر

خرید کتاب