تاریخ ایران و اُلاغ‌های ایرانی!

هر بار که از کنار اثری تاریخی رد می‌شوم و یادگاری‌های کنده یا نوشته شده را روی تنِ خستۀ آن می‌بینم، از خودم می‌پرسم: کجای دنیا، با آثار تاریخی خود، چنین کارهایی را انجام می‌دهند؟

خیلی دلم می‌خواست برای یک‌بار هم که شده، صحنه‌ای را ببینم که یک اُلاغ روی آثار تاریخی کنده‌کاری می‌کند!
خیلی دلم می‌خواست برای یک‌بار هم که شده، صحنه‌ای را ببینم که یک اُلاغ روی آثار تاریخی کنده‌کاری می‌کند!

عمدۀ ایرانی‌ها فقط دم از فرهنگ و پیشینۀ تاریخی خود می‌زنند و به آن می‎بالند، اما در عمل بی‌شعورتر از خودشان در هیچ کجای جهان وجود ندارد!

بی‌شعور! کندن روی سنگ تاریخی، چه چیزی را به تو یا پدرومادرت اضافه می‌کند عقده‌ای؟