تمرین خلاقیت قسمت پنجم:هدف از تمرین خلاقیت


در چهار اموزش قبلی دوره تمرین خلاقیت با مفهوم خلاقیت و واژه خلاق آشنا شدیم.امروز و در این پست می خواهیم با هدف از  تمرین خلاقیت های این دوره بیشتر آشنا شویم.اگر شما مهارتی را تمرین نکنید به هیچ نحوی نمی توانید آن مهارت را یادبگیرید.هیچ میانبر و راه دیگری برای پرورش یک مهارت وجود ندارد.ابن امر در مورد مهارت خلاقیت نیز صادق است.

تمرین های خلاقیت کدفرند
تمرین های خلاقیت کدفرند

هیچ قرص سحرآمیزی برای اینکه آن رو بخورید و خلاق شوید،وجود ندارد.نزدیکترین جایگزین موجود میتواند خواندن تمرین های این دوره باشد.استفاده از خلاقیت و تمرین آن بهترین راههای پرورش مهارت های ذهنی و عادت های ذهنی تفکر خلاق می باشد.

یادگیری مهارت خلاقیت در طول این دوره

اگر میخواهید در بازی گلف خوب باشید بهتر است زدن توپ را تمرین کنید.اگر میخواهید مهارت آشپزی را پرورش دهید،بهتر است وارد آشپزخانه شوید.همچنین اگر واقعا میخواهید مهارت تفکر خلاق را پرورش دهید بهتر است به این دوره نگرشی جدی داشته باشید و همگام با آن با پشتکار و نظام مند پیش بروید.خواند سری اموزش تمرین خلاقیت فقط برای افزایش آگاهی و یا فهمیدن اینکه داستان چگونه پایان میابد چندان بهره ای برای شما نخواهد داشت.این کار درست مانند این است که به باشگاه بدنسازی بروید و افراد در حال ورزش را ببنید و خود هیچ کاری انجام ندهید.

هرچقدر بیشتر تمرین کنید،بهتر خواهید شد-همانطور که با تمرین در بازی گلف یا آشپزی پیشرفت خواهید کرد.این تنها گوشه ای قدرت مهارت خلاقیت و هدف از تمرین خلاقیت است.

این دوره به گونه ای طراحی شده است که ساده عملی و قابل استفاده باشد.موضوع خلاقیت می توانست بسیار پیچیده شود ولی در آن صورت این دوره کاربردی بجز تمرین و دوره های درسی و دانشگاهی نداشت.به هر حال این دوره برای هر کسی مناسب است که میخواهد خلاق وخلاقتر باشد و علاقمند به لذت بردن از فرایند آن است.طراحی شده است.

تمرین ها و بازی های این دوره

62 تمرین در این دوره وجود دارد،یعنی 52+10 تمرین.این به شما این پیشنهاد را میدهد که اگر علاقمند هستید میتوانید هر هفته یک تمرین را انجام دهید.10 تمرین اضافی نیز برای مواردی هست که شما احساس انرژی بیشتری میکنید و می خواهید در یک هفته بیش از یک تمرین انجام دهید.هدف تمرین های این دوره تدارم آموزشی برای تفکر خلاق است.در حین انجام نظامند و مرتب تمرینها،رفتارها،عادت ها و مهارت های تفکر خلاق در شما پرورش خواهد یافت.

سری کامل دوره تمرین ها خلاقیت را از طریق این لینک در کدفرند و یا در ویرگول بخوانید.