اشتباهات رایج باسوادها (1): ملالغتی یا ملانقطی؟!

معمولا مردم فکر می‌کنند کسی که مدام به درست‌نویسی واژه‌ها و ویرگول و شیفت اسپیس و ... گیر می‌دهد، آدم ملا لغتی است! اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید چنین کلمه‌ای وجود خارجی ندارد و تنها کلمه‌ای که در لغت‌نامه دهخدا در این زمینه وجود دارد، ملانُقَطی است.

لغت نامه دهخدا:
ملانقطی . [ مُ لْ لا نُ قَ ] (ص مرکب ) کسی که با کم و زیاد شدن یک نقطه‌ی نوشته از خواندن آن عاجز آید. آدم کم سواد. (فرهنگ لغات عامیانه‌ی جمال زاده ). آنکه تا تمام نقطه‌ها و اعراب و حرکات کلمه‌ای نوشته نباشد نتواند خواند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || آنکه به جزئیات رسوم و آداب قانون یا قاعده یا رسمی پای بند و مقید است و تا رعایت همه نشود امر را ناقص شمارد در صورتی که همه برای صحت امر ضروری نیست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || آنکه تا تمام جزئیات امر را نداند شناختن آن نتواند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  • سید حسین قوامی