این افراد انتشارات مجموعه مطالب و آموزش‌های اندرویدی را دنبال می‌کنند:

توسعه دهنده اندرويد و برنامه هاي ويندوزي http://devlopertips.blog.ir/