چگونه احساسات منفی خود را مدیریت کنیم؟


خشم، خستگی، ناامیدی، ترس و سایر «احساسات منفی» همگی بخشی از تجربه‌های انسانی ما هستند. همه‌ی این احساسات می‌توانند باعث بروز استرس شوند و معمولا به ما گفته می‌شود که آن‌ها را نادیده بگیریم، از آن‌ها دوری کنیم و یا اجازه ورود آن‌ها را ندهیم، ولی می‌توانند برای ما مفید و موثر نیز باشند و باعث پیشرفت ما شوند.


مدیریت احساسات منفی

ایده «مدیریت» احساسات منفی تا حدی پیچیده است. این کار به معنای دوری از آن‌ها نیست . مقابله از طریق اجتناب در واقع یک حالت از مقابله است که در این راستا تلاش می‌کند و گاهی اثرات منفی نیز دارد. همچنین به این معنا نیست که اجازه دهیم این احساسات زندگی، روابط و روح و روان ما را نابود کنند. برای مثل، خشم مدیریت نشده می‌تواند به تنهایی عامل نابودی روابط شما با اطرافیان باشد.

مدیریت احساسات منفی بیشتر به معنای پذیرش این حقیقت است که ما آن‌ها را احساس می‌کنیم، درک کنیم که چرا چنین احساساتی را تجربه می‌کنیم و اجازه دهیم که پیام آن‌ها را دریافت کنیم و بعد با رهاسازی این احساسات، با قدرت به سمت جلو حرکت کنیم. (بله این حرف شاید کمی‌عجیب به نظر برسد، ولی احساسات ما قطعا پیام رسان‌هایی هستند که برای هر یک از ما پیام مشخصی دارند و هنگامی‌که به آن‌ها گوش کنیم، ارزش واقعی آن‌ها را درک خواهیم کرد.)

مدیریت احساسات منفی به معنای تسلیم شدن در برابر آن‌ها نیست. ما می‌توانیم آن‌ها را بدون انکار اینکه آن‌ها را احساس می‌کنیم، تحت کنترل خود درآوریم.

احساسات منفی در برابر احساسات مثبت

هنگامی‌که درباره احساسات به ظاهر منفی حرف میزنیم، باید به یاد داشته باشیم که این احساسات، به خودی خود، به شکل «بد» منفی نیستند، بلکه بیشتر از آنکه در قلمرو مثبت باشند، در قلمرو منفی‌ها قرار گرفته‌اند. احساسات لزوما خوب یا بد نیستند، آن‌ها نشانه‌ها و علامت‌هایی هستند که به ما اجازه می‌دهند توجه بیشتری به وقایعی داشته باشیم که خالق آن‌ها هستند و یا به ما انگیزه می‌دهند تا بیشتر چنین احساساتی را تجربه