پنج کتابی که تحمل (و فهم) دنیا را برای من ساده‌تر کرد

پنج کتابی که تحمل (و فهم) دنیا را برای من ساده‌تر کرد
در این روزهای عجیب و تلخ، تاب‌آوری، مهارتی‌ست که باید یادش بگیریم. بای...