اثبات بدون کلام

اثبات بدون کلام به معنای استفاده از شکل و نمودار به جای عبارت‌های جبری و متن توضیحی برای اثبات یک قضیه‌ست. یونانیان باستان خیلی زیاد از این روش برای اثبات استفاده می‌کردند.

خیلی وقت‌ها اثبات‌های بدون کلام شهود خیلی خوبی از قضیه به ما می‌دن و تلاش برای این اثبات‌ها، کمک می‌کنه از یه دید دیگه به قضیه نگاه کنیم.

۱ - به نظرتون شکل روبرو کدام رابطه‌ی جبری را نشون می‌ده؟

۲ - سعی کنید نامساوی زیر را با استفاده از شکل و بدون هیچ عبارت جبری یا توضیحی اثبات کنید:

صورت قضیه: جمع هر عدد مثبت با معکوسش حداقل ۲ است.

اگر از این مدل مسائل خوشتون اومد و دوست داشتید باز هم خودتون رو به چالش بکشید،‌ در کتاب «اثبات بدون کلام» (proof without words) نوشته‌ی «راجر نلسن»، می‌تونید اثبات‌های بدون کلام بیشتری پیدا کنید.