این افراد انتشارات رستا؛ جمع علمی-ترویجی را دنبال می‌کنند:

بنویس از رنج فتاده به دایره‌ای، بنویس از چشمی و شبنم خاطره‌ای، بنویس از ما به سکوت و صدا، تو که گفتن می‌دانی... (چارتار)
حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت.
"The Only Journey Is the One Within"
نجوم | فیزیک | فلسفه | مینیمالیسم | طبیعت | لینوکس | نرم افزار آزاد | سینما
گمشده در سیاهی شب.
هنوز در تلاش برای رسیدن به خیلی چیزها.
خوره‌ی کامپیوتر و جوجه کارآفرین. تعداد عاقل‌ها زیاده، من می‌خوام دیوونه باشم :) - اینستاگرام : massidbj
Vs.lsh.na
نمیدونم واقعا چی بنویسم اینجا! ولم کنید:)
او سال ها پیش به زمین هجرت کرد و در تلاش برای بازگشت به وطنش بود. https://t.me/sakenesayare
یک دانش آموزی معمولی که دوست نداره معمولی باشه
F.A
فازگیر
خودنشناخته
سرگردان و حیران، در جست و جوی بی نهایت های ناشناخته :)