مردی سگی را گاز گرفت!

مردی سگی را گاز گرفت!
نویسنده: امیرمسعود جعفرپیشهبه گزارش واحد خبری نیم‌خط، «در شب گذشته، سگ...