برو کدتو بزن!

برو کدتو بزن!
قبل از این‌که من به‌عنوان منتور وارد کارگاه نظریۀ کدگذاری بشم، فکر می‌...