این افراد انتشارات پادکست رسوا را دنبال می‌کنند:

پادکست رسوا- به دل معماهای تاریخ سفر کنید!
طراح سایت ، گرافیست | رزومه من : https://zil.ink/mehr32
دنیای یک پسر نوجوان جاهایی که میروم کتاب هایی که میخوانم کار هایی که میکنم مطالبی که مینویسم