یک درصد بهتر شو!!!


این راه را باید امتحان کرد. راهی که ما در روایات آن را به دفعات دیده بودیم ولی در راه تحقق آن قدمی برنداشتیم. دیروز استاد با یک جمله به تشویش هایم پایان داد.

چند سالی درگیر این قصه بوده ام و نتیجه ای حاصل نشده و حالا مشکل را در کلمات کسانی که در فضای مجازی به شدت در حال تولید محتوا هستند یافتم. من همیشه به دنبال ایده آل در ابتدای کار بودم .

آنچه این چند سال مانع حرکت موفقیت آمیز و رو به رشد ما بوده ایده ال گرایی بوده آن هم نه در حین کار بلکه در ابتدایی که هنوز کاری رقم نخورده است. لذا با بروز اولین مشکل چرخنده ها از حرکت باز می ایستادند چون موتور محرکه مغز دچار تداخل شده بود.

نکته ای که استاد در پیام ایمیلی خود مرا به آن راهنمایی کرد حرکت یک درصدی بود. روزی یک درصد بهتر شو!!! این ظاهر ساده خود حرف های ناگفته ای دارد، حرف هایی که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

شاید اینجا باید گفت محمد آقا!!! چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید. ما طوری به قله نگاه می کردیم که ناامید کننده بود و غل وزنجیری می شد برای پاهایی که برای اولین بار میخواست به سمت قتح قله حرکت کند. اگر در افق ذهنمان قله را می دیدیم و استراتژی قدم به قدم را پیش می گرفتیم تا حالا آن چه می خواستیم اتفاق می افتاد.

امروز هم روز خداست! حرکت کن!!!!


برگرفته شده از : mohammadbarzin.ir